Život je jako žebřík do kurníku: Krátkej a posranej

Duben 2008

Práce

30. dubna 2008 v 6:59 Vtipy
Ve škole povídá paní učitelka:
"A čím je tvůj tatínek, Jirko?"
"On je pekař." Odvětí Jirka.
"Hmm, to je hezké", na to paní učitelka "a peče nám co?"
A děti odpoví "...chléb!"
"A tvoje maminka je čím, Maruško?" ptá se znova.
"Sím, ona je zdravotní sestra."
"Aha, vidíte děti - stará se o nemocné. To je krásné povolání!" "A co ty Honzíku?" ptá se dále.
"Můj tatínek tancuje nahatej v gayklubu." Odpoví Honzík.
"Hmmmm...", povídá paní učitelka a pokračuje "... no, jsou různá zaměstnání..."
O přestávce přijde za Honzíkem a povídá: "Honzíku! Opravdu tvůj otec tancuje v tom klubu???" A Honzík odvětí: "Neee, on pracuje v ČEZu, ale my se za to všichni stydíme..."

Nejslavnější vojevůci - Starověk

30. dubna 2008 v 6:56 | Petr Seth |  Trocha dějin
Thuthmose III.
K moci se dostal teprve po smrti své macechy Hatšepsut, kterou po její smrti vymazal podobu a jméno ze všech chrámů a nápisů. Mezi jeho nejslavnější bitvy, patří bitva u Megidda. Bitva skončila absolutní drtivou porážkou nepřítele. Všechny ostatní země v okolí se raději dobrovolně podrobili moci egypta. Vedl dalších 17 tažení a ani jednou neprohrál.
Ramses II
Bývá nazýván egyptským Napoleonem. V jeho době procházela Egyptská říše krizí a dokonce došlo k první stávce na světě. Lidé hladověly a řemeslníci několik měsíců nedostávali svůj plat. V této době došlo k bitvě u Kadéše, kde se střetly Egyptská armáda s Chetity. Bitva dopadla nerozhodně a byla podepsána první mírová smlouva. Nicméně v Egyptě z toho udělali velké vítězství. Nakonec byl zavražděn svou manželkou, které pomohl Ramsesův harém a zaříkávač hadů. Nejspíš byl uštknut hadem. Umíral týden. Před smrtí se však stačil pomstít a odhalit své vrahy.
Kýros II. Veliký
Zakladatel Perské říše. Používal armády jízdních oddílů a lukostřelců. Při dobívání využil slabin svého protivníka a vytvořil říši sahající od Středozemního moře po Afghánistán. Jeho syn Kambýses II později vtrhnul i do Egypta a připojil ho k říši.
Alexandr Veliký
(356 př. n. l. - 323 př.n.l.)
Syn krále Filipa II. makedonského a královny Olympie. S otcem dobil a získal kontrolu nad Řeckem. Po zavraždění otce neznámím vrahem, zahájil své tažení do Perské říše s nejlepší armádou té doby. Během 10ti let dobil celou Perskou říši a k tomu přidal i pár království v Indii. Jeho největší bitvou byla bitva u Gaugamél. O té jsem tu už párkrát psal tak ji nebudu rozebírat. Zemřel velmi mlád. Buď na malárii nebo byl otráven.
Hannibal Barca
(* 247 př. n. l. † 183 př. n. l.)
Narodil se v Kartágu, jeho otec Hamilkar byl nelepším generálem Kartága. Nikdy neprohrál bitvu. Když byl Hannibal ještě chlapec, donutil hon otec, aby přísahal, že bude věčným nepřítelem Říma. Učil ho umění války, taktice i boji. Otec se synem odešly do dnešního jižního Španělska založily tam město Nové Kartágo. Otec byl však zabit místními obyvateli a tak Hannibal pokračoval bez vedení otce v jeho plánu. Vycvičil a vytvořil dost silnou armádu. Poté se vydal přes Alpy v domě nejtužší zimy a napadl Itálii. Největší bitva byla u Cann, kde zničil největší římskou armádu té doby. Jeho cílem nebyl Řím, ale zničení jeho spojenců. Scipio Africanus, Římský generál zvolil stejnou taktiku jako on a zapútočil na Kartágo. Zde poprvé a naposled Hannibal prohrál a Kartágo bylo srovnáno se zemí. Od té doby byl Hannibal na útěku a stále pomáhal v boji s Římem jiným královstvím. Římané ho nikdy nedostali. Raději spáchal sebevraždu.
Julius Caesar
(100 př. n. l., † 44 př. n. l.)
Byl římský generál, který to později dotáhnul na konzula a nakonec na diktátora Říma. Byl mezi prostými lidmi velmi oblíbený a svého věhlasu dosáhlu ve válce s Galy (dnešní Francie). V žádné velké bitvě nikdy neprohrál. Dobilcelou Gálii, porazil i vůdce vzbouřenýžch galů Vercingetorixe. Během Galských válek zničil přes 800 velkých měst a zabil či zotročil přes milion galů. Proslavil se i tím, že porušil jeden z nejsvětějších zákonů Říma a překročil s armádou řeku Rubicon. Nakonec byl roku 54 př.n.l. zavražděn v senátu.
Attila
(cca 406 - počátek roku 453)
přezdívaný Bič boží. Sjednotil Hunské kmeny a stal se jejich nejvyšším a nejmocnějšímm králem. Vytvořil Hunskou říši, která zaujímala většinu Německa, výchoní a střed. Evropy, Maďarsko, Rumunsko a Moldávii. Dobil velkou část Galie a nakonec byl poražen římským generálem Aetiem bitvě na Katalaunských polích. Jeho útoky však pokračovali dokud nezemřel (Buď otrava nebo přirozenou cestou. Attila byl pro Řím to, co pro středověk Činghischán.)

Žádost o zvýšení platu

29. dubna 2008 v 6:36 Ptákoviny
Vážený pane řediteli,
Mám velice solidní plat, který činí 12.000,- Kč čistého měsíčně. Přesto Vás žádám o přidání 24,- Kč měsíčně (čistého). Svoji žádost odůvodňuji takto:
Mám ženu, která nepracuje, a dvě děti. Bydlíme v jeskyni, koberce ani nábytek nevlastníme. Prací prostředky a mýdlo nekupujeme, protože pereme v potoce. Za vodu, plyn a elektrickou energii neplatíme, protože nic takového nemáme. Obuv a oděvy nekupujeme, zhotovujeme si je doma sami z jeleních kůží. Na příspěvky do odborů mi nezbývá. Na dovolenou nejezdíme, do divadla a do kina nechodíme. Přesto náš denní rozpočet vypadá takto:
Snídaně -3 rohlíky a voda z potoka 3,60 Kč
Přesnídávka -3 rohlíky a voda z potoka 3,60 Kč
Oběd -v bufetu polévku za 9,80 a guláš za 34,90 44,70 Kč
Svačina -3 rohlíky a voda z potoka 3,60 Kč
Večeře -v bufetu polévku a guláš 44,70 Kč
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem 100,20 Kč
Na osobu na den 100,20 Kč
Na 4 osoby na den 400,80 Kč
4 osoby na měsíc 12.024,- Kč
V měsíci , který má 31 dnů se jeden den postíme. V měsíci, který má méně než 30 dní ušetříme a tuto částku věnujeme nadaci, která podporuje bydlení našich rómských spoluobčanů.
Za zvýšení platu co nejsrdečněji děkuji.

Výměna žárovky 6

29. dubna 2008 v 5:34 Hádanky
Kolik rybářů je potřeba na vyměnění žárovky?
Jeden, ale bude sedět pod lampou a čekat, až žárovka zabere a zašroubuje se sama.
Kolik členů mojí rodiny je potřeba na vyměnění žárovky?
Co je vám do takových intimností?
Kolik námořníků je potřeba na vyměnění žárovky?
Jeden, ale kdo by čekal, až připluje.
Kolik manažerů je potřeba na vyměnění žárovky?
Žádný. Ani jeden manažer na to nemá čas.
Kolik učitelů je potřeba na vyměnění žárovky?
Jeden, ale během jeho přednášky o vyměňování žárovek pravděpodobně skonáte nudou.
Kolik autobusáků je potřeba na vyměnění žárovky?
Tři. Jeden je k vám doveze, druhý vymění žárovku a třetí dá opravit zeď.
Kolik zedníků je potřeba na vyměnění žárovky?
Jeden, ale díky profesionální deformaci ji obestaví zdí.
Kolik právníků je potřeba k vyměnění žárovky?
Kolik si jich můžete dovolit najmout?
Kolik astronomů je potřeba k výměně žárovky?
Žádný. Astronomové preferují tmu.
Kolik byrokratů je nutných k výměně žárovky?
Pět. Jeden napíše papír na vyšroubování žárovky, druhý ho orazítkuje, třetí napíše papír k zašroubování nové, čtvrtý ho orazítkuje a pátý po hodinovém dohadování o platnosti razítek vymění žárovku.

Chrápání

28. dubna 2008 v 7:20 Vtipy
Chlap každou noc strašlivě chrápe. Zena se rozhodla vyzkoušet tip svékamarádky a v noci, když chlap zase chrápal, nalepila mu pod nos papír od olomouckých syrečků. Chlap zafrkal, přestal chrápat a povídá:
"Marie, spiš?"
"Ne,nespím."
"Tak se přikryj."

Mandragora

28. dubna 2008 v 6:42 Magie
Kouzelná mandragora byla ceněna zlatem. Díky ní je hledání pokladů dětskou hračkou - tak se to tedy říká. Má podobu malého človíčka. Má obličej, nohy, ruce paže a dokonce i pohlaví. Tyto Mandragory rostou v Sev. Africe, na Sicílii a na Sardinii. Zasvěcenci je sbírají výhradně pod šibenicí, kde rostou z krve, nebo séra oběšence. Duše nebožtíka se může vtělit do kořene mandragory a obdařit ji skutečným životem.
Jak mandragoru získat?
Musí být dodržený velmi přísná a přesná pravidla
Kořen se musí co nejvíc obnažit, aniž se ho člověk dotkne (jinak je synem smrti) tak aby se dal bez námahy vytáhnout. Potom se kolem něj utáhne smyčka a druhý konec provazu se přiváže k obojku psa. Ten kořen vytáhne, ale sám zemře. Rostlina se sebere a zabalí do kusu rubáše jakéhokoliv nebožtíka. Tato mandragora vypadá jako malý človíček, jehož se sluší poctivě živit a prokazovat mu ty největší pocty. Má se uložit do skleněné nádoby, která se v noci vystaví měsíčním paprskům, a vedle se maj nachystat pamlsky. Takto chovaná bytůstka povyroste až do nejvýše jedné stopy. Pokud je toto dodržováno má majitel štěstí v lásce i podnikání. Chce-li hledat poklad, má ji vzít sebou a kolem předpokládaného ukrytu vyrýt nebo křídou nakreslit velký magický kruh. Hledá se za bezvětrné noci, když je měsíc v úplňku či v 1. čtvrti. Mandragora se dá do pohybu a ukáže úkryt.

Ivanka

27. dubna 2008 v 6:19 Vtipy
On: Ivanko, to bylo skvělý.....
Ona: Lepší by to bylo, kdybys držel hubu.
On: Proč?!?!
Ona: Protože nejsem Ivanka.


Vážná nemoc

26. dubna 2008 v 6:18 Vtipy
Chlápek jde k doktorovi na pravidelnou kontrolu a dozví se, že je smrtelně nemocný a do půl roku zemře. Když přijde domů, říka své ženě:
"Byl jsem na kontrole a doktor mi řekl, že mám AIDS a do půl roku jsem mrtvý. Pak se sbalí a jde na pivo. Když se trochu zpije, řekne totéž i svým kámošům z hospody. Za dva dny potká na ulici svého doktora a ten mu říká:
"Koukám, že jste s tím celkem smířený, ale řekněte mi, proč si celé město povídá, že máte AIDS, když jsem vám říkal, že máte zhoubný mozkový nádor?
"Smířil jsem se s tím, že brzo umřu, ale nechci, aby po mé smrti někdo chodil šukat moji ženu..."

NEMÁME TO JEDNODUCHÝ

26. dubna 2008 v 6:16 Ptákoviny
Když jsi tlustá - máš zhubnout
Když jsi hubená - není tě za co chytit
Když jsi škaredá - ponižují Tě
Když jsi pěkná - mají dvojsmyslné poznámky
Když jsi mladá - máš mít praxi
Když máš praxi - máš být mladá
Když se oblečeš seriózně - jsi kariéristka
Když se oblečeš pohodlně - neberou tě vážně
Když se oblečeš vyzývavě - jsi štětka
Když jsi škaredá - máš smůlu, nejsi reprezentativní
Když jsi pěkná - musíš být hloupá
Když jsi pěkná a máš postavení - musela jsi si ho "odležet"
Když pracuješ přesčas - jsi špatná matka a nebereš rodinu vážně Když nepracuješ přesčas - jsi neperspektivní pracovní síla a nebereš práci vážně
Když jsi měla v posteli mnoho mužů - jsi štětka
Když jsi v posteli mnoho mužů neměla - jsi nemocná, frigidní či lesba
Takže se tedy ptám, která je to ta normální žena, která nemá problém s touto společností?

Výměna žárovky 5

25. dubna 2008 v 6:25 Hádanky
Kolik islámských fundametalistů je potřeba na vyměnění žárovky?
300 miliónů. Jeden vyndá starou žárovku a zbytek bude ve tmě hledat Salmana Rushdieho.
Kolik autorů tajemných příběhů je potřeba na vyměnění žárovky?
Dva. Jeden ji skoro celou zašroubuje, a druhý tomu na konci dá překvapivý obrat.
Kolik slepců je potřeba na vyměnění žárovky?
To záleží, v jaké poloze je vypínač.
Kolik Japonců je potřeba k výměně žárovky?
Tři. Jeden zjistí parametry existujících žárovek na světových trzích, druhý vyrobí mnohem dokonalejší žárovku a třetí pro ni nalezne odbytiště.
Kolik agentů KGB je potřeba k výměně žárovky?
Dva. Jeden ji vymění a druhý bude montovat do stínítka štěnici.
Kolik poetů je potřeba k výměně žárovky?
Tři. Jeden prokleje temnotu, druhý zapálí svíce a třetí vymění žárovku.
Kolik poslanců je potřeba k výměně žárovky?
Zásadně nadpoloviční většina. Opozice totiž určitě navrhne šroubovat opačně.
Kolik studentů VŠE je potřeba k výměně žárovky?
Plná učebna. Jeden žárovku vymění a ostatní to od něj opíšou.
Kolik promovaných vysokoškoláků je potřeba k vyměnění žárovky?
Jen jeden, ale může mu to trvat až pět let.

Sekretářka

25. dubna 2008 v 6:25 Vtipy
Ředitel odchází do důchodu a předává úřad se vším všudy svému nástupci. Než odejde, řekne mu na rozloučenou: "Nechávám ti tu také svoji mladou sekretářku. Udělá ti pomyšlení. Stačí, když
řekneš, že potřebuješ napsat soukromý dopis."
Po nějakém čase, když se nový ředitel zapracoval, rozhodne se vyzkoušet i svoji novou sekretářku. Zavolá si ji a povídá:
"Slečno, potřeboval bych napsat dopis."
"Obchodní nebo soukromý," zeptá se sekretářka.
"Soukromý."
"Je mi to hrozně líto, pane řediteli, ale mám dnes červenou pásku v psacím stroji."
Za pár dní přijde sekretářka za ředitelem sama a povídá:
"Pane řediteli, už je to v pořádku. Už mám ve stroji zase normální pásku."
"Dnes už vás, bohužel, nepotřebuji. Vyřídil jsem to ručně."
"To jste měl říct, pane řediteli, že je to tak naléhavé. Mohli jsme to vyřídit ústně."


Inzeráty

24. dubna 2008 v 6:22 Vtipy
On hledá ji: Hledám ženu do třiceti let, pak už na to seru...
Vyměním sekundové lepidlo za třísekundové.Zn. NESTÍHÁM LEPIT!
Jste mladý, vzdělaný, zkušený a komunikativní? Jste připravený pracovat s plným nasazením? Chcete vydělávat 90 tisíc měsíčně a cestovat po celém světě? Pokud ano,tak běžte do prdele! My hledáme truhláře..
Hledá se tchýně, kdo jí najde, dostane přes držku.
Mladý, pohledný, dobře zabezpečený muž s vysokoškolským vzděláním a dobrými kontakty. Mám dvě auta, rodinný dům a vilu v Karibiku.
Zn: nehledam nic, jenom se chlubim..

Gynekolog

23. dubna 2008 v 6:21 Vtipy
Přijde vdaná žena ke gynekologovi:
Lékař: "Posaďte se. Máte nějaký problém?"
Žena: "Ano, můj manžel mi v posteli nestačí."
Lékař: "Žádný problém, najděte si milence."
Žena: "Ale já už mám dva."
Lékař: "A nic?"
Žena: "Ne."
Lékař: "No, to je problém. Podívejte, já vám napíšu nějaké
tabletky, berte je a za měsíc se mi přijďte ukázat."
Žena sebere recept, přijde domů, manžel sedí za stolem, ona plácne recept na stůl a říká: "Žádná děvka, nemocná jsem!"

Výměna žárovky 4

23. dubna 2008 v 5:22 Hádanky
Kolik zelinářů je potřeba k vyměnění žárovky?
Šílíte? Ty nejsou ani schopný rozměnit vám dvacku.
Kolik majitelů IBM PC je potřeba k vyměnění žárovky?
Jenom jeden, ale bude muset nejdřív vyrazit koupit 16bitovou žárovkovou kartu, která se dodává zvlášť.
Kolik feministek je potřeba k vyměnění žárovky?
"To není vtipné!!!"
Dvě. Jedna vymění žárovku a druhá bude psát o jejích pocitech.
Tři. Jedna ji vymění a dvě budou hovořit o sexuálních implikacích vyměňování žárovek.
Čtyři. Jedna ji vymění a tři budou psát o tom, jak žárovka vykořisťuje objímku.
Tři. Jedna ji vymění a dvě si budou tajně přát být tou objímkou.
Dvě. Jedna ji vymění a druhá ukopne koule každému chlapovi, který by té první zkusil pomoci.
Kolik požárníků je potřeba k vyměnění žárovky?
Čtyři. Jeden ji vymění a tři vyříznou díru ve střeše.
Kolik řeckých Bohů je potřeba k vyměnění žárovky?
Dva. Jeden podrží žárovku a druhý bude otáčet planetou.
Kolik nudných páprdů je potřeba k vyměnění žárovky?
Jeden.
Kolik novinářů je potřeba k vyměnění žárovky?
Jen jeden, ale řekne o tom úplně každému.

Moje dílka 3

22. dubna 2008 v 6:23 | Petr Seth |  Galerie

Bača

22. dubna 2008 v 5:21 Vtipy
V televizi se rozhodli, že natočí film o lidech co žijí v horách. Vydali se tedy do hor a našli tam baču.Požádali ho tedy, aby jim popsal jak vypadá jeden jeho obyčejný den.
"Tož, ráno vstanu. Vypiju flašu. Nasnídám se. Vypiju další flašu. Vyženu ovce na pastvu. Tam vypiju tak tři flaše."
Vtom ho režisér zastaví:" Podívejte takhle by to nešlo. To my do tý televize nemůžeme dát, že vy takhle pořád chlastáte. Víte co!? Radši místo toho říkejte, že čtete."
"Tož dobře" na to bača.
"Tož ráno vstanu. Přečtu si knihu. Nasnídám se. Přečtu si další knihu. Vyženu ovce na pastvu. Tam přečtu tak tři knihy. Pak jdu domů. Navečeřím se. Přečtu si další knihu. No a pak jdu ke kámošu, ten má tiskárnu a tisknem knihy až do rána."

Výměna žárovky 3

21. dubna 2008 v 7:20
Kolik tupců je potřeba na vyměnění žárovky?
Dva. Jeden naloží byt a odveze ho do krámu, a druhý tam koupí žárovku a zašroubuje ji.
Kolik pořádných chlapů je potřeba na vyměnění žárovky?
Žádný. Pořádný chlapi se nebojí tmy.
Kolik tiskových mluvčí je potřeba na vyměnění žárovky?
Do toho vám nic není a hezký den.
Kolik statistiků je potřeba na vyměnění žárovky?
Jeden - plus mínus tři, to víte, moc malej vzorek.
Kolik Ukrajinců je potřeba na vyměnění žárovky?
Žádný. Lidi, kteří ve tmě září, nepotřebujou žárovky.
Kolik žonglérů je potřeba na vyměnění žárovky?
Jeden. Ale potřebujete nejmíň tři žárovky.
Kolik goril je potřeba na vyměnění žárovky?
Jedna. Ale budete potřebovat šílenou spoustu žárovek.
Kolik blondýnek je potřeba na vyměnění žárovky?
No, záleží, kolik tam blondýnek je, ale někteří lidé to radši dělají potmě.
Kolik mistrů Zenu je potřeba na vyměnění žárovky?
Žádný. Kosmos bude otáčet žárovkou a mistr nebude překážet. Dva. Jeden žárovku vymění a druhý ji nevymění. Žádný. Praví mistři Zenu s sebou nesou vlastní Světlo.

Hodina fyzika u policie

21. dubna 2008 v 6:20 Vtipy
Náčelník má s policisty hodinu fyziky:
"Víte, proč vlak na kolejích drncá?
Rozebereme si problém:
Vlak, to je vlastně lokomotiva a vagóny
...vagóny se jenom vezou, takže je zanedbáme
...zbývá nám lokomotiva - to je vlastně motor a kola,
zbytek je nepodstatný, ten zanedbáme
...po kolejích jedou jenom kola, takže motor taky zanedbáme
...kola si zjednodušíme na jedno kolo
...a to je vlastně kruh, že?
...kruh, to je pí er na druhou
...pí je konstanta, tu zanedbáme a zůstalo nám er na
druhou, což je čtverec
...a co dělá čtverec, když se otáčí? Drncá!"