Život je jako žebřík do kurníku: Krátkej a posranej

Listopad 2009


ŽIVOTNÍ PRAXE A PRAVDY

29. listopadu 2009 v 1:21 Moudra
Kdo má dostatek peněz, koupí si auto.
Kdo nemá, umírá jinak.
**
V dnešní době bezohledné silniční dopravy existují dva druhy chodců.
Rychlí a mrtví.
***
Věřím v Boha, ale auto si zamykám!
****
Nepřežiješ jen svou smrt !!!
*****
Chceš si žít jako prase v žitě? - Buď svině.
******
Láska hřeje ... ale uhlí je uhlí.
********
Nedělej si hlavu s tím, co si o tobě myslí ostatní.
Ti mají plnou hlavu toho, co si o nich myslíš TY.
*********
Muži mají rádi jednoduché věci. Třeba ženy.
**********
Práce ještě nikomu neuškodila. Ale odpočinek taky ne.
***********
Láska je sice slepá, ale sousedky nikdy!
************
Lépe je mlčet a vypadat jako blbec, nežli promluvit a tato slova potvrdit.
************
Pokud se ti v manželství daří zle, jsou vinny obě strany: jak žena, tak tchyně...


Za listopad

28. listopadu 2009 v 6:27 Moudra

Úča se ptá

27. listopadu 2009 v 0:21 Vtipy
Ve škole se ptá paní učitelka žáků:
"Děti, kdo z vás ví, které moravské město končí na ho?"
Přihlásí se Janek:
"Přece Vsetí, Boha jeho!"

Sázka opilců

26. listopadu 2009 v 0:20 Vtipy
Rozjařená společnost opilců se vsadila, kdo se zavřenýma očima zjistí, jaký lihový nápoj pije.
Napil se i pan Josef a hned zavřískal:
"Fůj! Vždyť je to benzín."
"No, ano, ale jaký? Super nebo speciál?"

SEXUÁLNÍ ROZDÍLY

25. listopadu 2009 v 0:19 Hádanky
Jaký je rozdíl mezi přítelem a manželem?
Asi 30 minut.
**
Proč pravěký muž táhl ženu za vlasy?
Kdyby ji táhl za nohy, měl by ruce od bahna.
***
Jak se říká tomu, když je žena paralyzována od pasu dolů?
Manželství.
****
Jaká je nejkratší cesta k mužovu srdci?
Přímo přes hrudník ostrým nožem.
******
Jaký je rozdíl mezi manželem a psem?
Pes má po roce pořád radost, když vás vidí.
*******
Kolik žen je zapotřebí k výměně žárovky?
Žádná, budou sedět potmě a tlachat.


Rambo - počet zabitých

24. listopadu 2009 v 1:19 | http://celebrity.maxizabava.cz |  Filmy a seriály

First BloodRambo IIRambo IIIRambo IV
Počet zabitých lidí když měl Rambo tričko1123383
Počet zabitých lidí když rambo neměl tričko046450
Počet zabitých lidí ač měl či neměl tričko1587883
Počet "špatnejch" zabitých Rambovimi komplici0101740
Počet "dobrejch" zabitých těmi "špatnými"0137113
Počet zabitých lidí celkem169132236
Počet zabitých lidí za minutu0.010.721.302.59
Čas zabití prvního člověka29:3133:3441:93:22
Počet zabitých za minutu od první smrti0.021.182.393.04
Počet scén, kdy Rambo střílí ale nikoho nezabije1224382
Počet scén, kde jsou mučení ti "dobří"2573
Počet erotických scén0000

Dílka nová

23. listopadu 2009 v 7:37 | Petr Seth |  Galerie


Ze soudních spisů

21. listopadu 2009 v 0:44 Ptákoviny
Tak dobře, já se přiznám, praštil jsem ji, ale chtěl ji dát jen facku. ale zapomněl jsem na to, že v té ruce držím kladivo!

Vězení na mě nepůsobí výchovně, nebylo by lepší nechat mě na svobodě?

Na tu krádež jsem se nijak nepřipravoval. Jen jsem o tomuž delší dobu přemýšlel a taky jsem si koupil potřebné nářadí a zařídil alibi.

Opilý jsem jel autem proto, že jsem v tu chvíli nebyl střízlivý.

Myslel jsem si, že mě nikdy nechytííte, proto jsem pozbyl ostražitosti a zapomněl na místě činu svůj občanský průkaz,

Nehody

20. listopadu 2009 v 1:39 Obrázky


Přehled pokut

18. listopadu 2009 v 2:38 Může se hodit
Přehled jednání spočívajících v porušení vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích a počet bodů za tato jednání.
Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacíchPočet bodůPokuta ve správním řízení (Kč)Zákaz činnosti (ZČ)Bloková pokuta (Kč)


(Přestupek/trestný čin podle ustanovení)(Trest v trestním řízení)
řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění725 000-50 0001 rok-2 roky--------
(§ 22/1 e) bod 1)Odnětí svobody do 1 roku nebo peněžitý trestZákaz činnosti 1 rok-10 let
(§ 180d trestního zákona)

řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil užitím alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky, při zjištěném obsahu alkoholu v těle řidiče ve výši nad 0,3 ‰ nebo užitím jiné návykové látky725 000-50 0001 rok-2 roky---------
(§22/1c))Odnětí svobody až do tří let
§ 201 trestního zákona
odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu dechové zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem725 000-50 000rok-2 roky---------
(§ 22/1d) bod 1)
odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu lékařskému vyšetření ke zjištění, není--li ovlivněn alkoholem v případě, že dechová zkouška byla pozitivní, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví725 000-50 0001 rok-2 roky---------
(§22/1d) bod2)
odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn návykovou látkou, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví725 000-50 0001 rok-2 roky---------
(§22/1d) bod 3)
způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví725 000-50 0001 rok-2 roky---------
(§22/1h)Pro porušení tohoto ust. dosud chybí sankce - platí tedy § 11 a § 13 (pokuta do 1000 Kč nebo napomenutí
při dopravní nehodě, při které došlo k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku 50 000 Kč, neprodlené nezastavení vozidla nebo neohlášení dopravní nehody policistovi nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody72500-50001 měsíc-6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku)---------

(§ 22/1k))
řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejich vlivem610 000-200006 měsíců-1 rok---------
(§ 22/1b))
předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno65000-100006 měsíců-1 rok---------
(§ 22/1f) bod7)
při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno65000-100006 měsíců-1 rok---------
(§ 22/1f) bod10)
vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno62500-50001 měsíc-6 měsíců2500
(§ 22/1f) bod9)(spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku)
řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz65000-100006 měsíců-1 rok--------
(§ 22/1e) bod2)
řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích55000-100006 měsíců-1 rok--------
(§ 22/1a) bod1)
řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče4)55000-100006 měsíců-1 rok--------
(§ 22/1e) bod3)
řízení motorového vozidla bez držení platného posudku o zdravotní způsobilosti55000-100006 měsíců-1 rok--------

(§ 22/1e) bod4)
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km/h a více v obci nebo o 50 km/h a více mimo obec55000-100006 měsíců-1 rok---------
(§ 22/1f) bod2)
nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn "Stůj" daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu52500-50001 měsíc-6 měsíců2500
(§ 22/1f) bod5)(spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku)
při řízení vozidla neumožnění chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky42500-50001 měsíc-6 měsíců2500
(§ 22/1f bod 6)(spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku)
při řízení vozidla ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje42500-50001 měsíc-6 měsíců2500
(§ 22/1f bod 6)(spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku)
ohrožení chodce při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání42500-50001 měsíc-6 měsíců2500
(§ 22/1f ) bod 6)(spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku)
nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě42500-50001 měsíc-6 měsíců2500

(spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku)
(§ 22/1f) bod8)
překročení nejdelší přípustné doby řízení nebo nedodržení stanovené bezpečnostní přestávky v řízení vozidla podle zákona č. 475/2001 Sb.4do 100006 měsíců - 1 rok----------
(§ 23/1s)
řízení vozidla, které není registrováno v registru silničních vozidel, přičemž této registraci podle zvláštního právního předpisu2) podléhá45000 - 100006 měsíců - 1 rok----------
(§22/1a)bod2)
řízení vozidla, které užívá jinou registrační značku, než která byla vozidlu přidělena45000-100006 měsíců-1 rok----------
(§ 22/1a) bod3)
při dopravní nehodě, při které byla způsobena na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech hmotná škoda nižší než 50 000 Kč, neprodlené nezastavení vozidla a prokázání totožnosti navzájem včetně sdělení údajů o vozidle nebo neohlášení dopravní nehody policistovi nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody3Stejně jako § 22 odst. 1 písm. h)


(§ 22/1 j))
držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla31500-25001 měsíc-6 měsíců1000
(§ 22/1f) bod1)(spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku Zde zákaz činnosti uložit nelze (§ 22 odst. 9)
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km/h a více v obci nebo o 30 km/h a více mimo obec32500-50001 měsíc-6 měsíců2500
(§ 22/1f) bod3)(spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku
nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit32500-50001 měsíc-6 měsíců2500
(§ 22/1f) bod6)(spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku
ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého31500-2500-------2000
(§ 22/1l))
překročení povolených hodnot stanovených zvláštním právním předpisem při kontrolním vážení vozidla podle zvláštního právního předpisu3do 100006 měsíců-1rok------
(§ 23/1k))
řízení vozidel ve stavu vylučujícím způsobilosti, kterou si řidič přivodil užitím alkoholického nápoje při zjištěném obsahu alkoholu v těle řidiče ve výši menší nebo rovné 0,3‰325000-500001 rok-2 roky------
(§ 22/1c))
nedovolená jízda po tramvajovém pásu21500-2500-------2000
(§ 22/1l)
porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu21500-2500-------2000
(§ 22/1l))
porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 621500-2500-------2000
(§ 22/1l))
neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil21500-2500-------2000
(§ 22/1l))
porušení ustanovení o omezení jízdy některých vozidel22500-50001 měsíc-6 měsíců2500
(§ 22/1g))
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o méně než 20 km/h v obci nebo o méně než 30 km/h mimo obec21500-2500-----------1000
(§ 22/1f) bod 4)
nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nemotorovým vozidlem nebo motorovým vozidlem, jehož konstrukce nebo technický stav neumožňuje dosažení rychlosti nejméně 60 km.h-1
11500-2500-------2000
(§22/1l)
neoprávněné užití vyhrazeného jízdního pruhu11500-2500-------2000
(§ 22/1l)
porušení ustanovení § 32 zákona o osvětlení vozidla11500-2500-------2000
(§ 22/1l)
porušení povinnosti vyplývající ze značky "Zóna s dopravním omezením", "Obytná zóna"nebo "Pěší zóna"11500-2500-------2000
(§ 22/1l)
porušení povinnosti vyplývající ze zákazové nebo příkazové značky (kromě výše uvedených případů překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené dopravní značkou), porušení zákazu předjíždění stanoveného dopravní značkou a zákazové značky B 29 - zákaz stání11500-2500-------2000
(§ 22/1l)
neoprávněné užití zvláštního výstražného světla modré barvy, popřípadě doplněného zvláštním zvukovým výstražným znamením11500-2500-------2000
(§ 22/1l)
neoprávněné užití zvláštního výstražného světla oranžové barvy11500-2500-------2000
(§ 22/1l)


Vše možné

16. listopadu 2009 v 1:28 ObrázkyPERLY Z JZD

13. listopadu 2009 v 2:24 Citáty
"Kdo nemá ještě orazítkovaná vejce, nechť tak učiní nebo mu propadnou."

"Moje žena utrpěla zranění následkem švihnutí ocasu do oka."

"Vážení zemědělci, dostavte se všichni ke škole, kde se bude vykupovat semeno, pytlíky si označte, aby nedošlo k záměně."

"Dne 17. tohoto měsíce bude proveden soupis prasat, dostavte se všichni včas."

"V kulturním domě se staví kamna, žádáme občany o brigádu, trouby jsou na MNV." (Městský Národní Výbor)

"Upozorňujeme na setí jařin. Kdo je osel, ať se přihlásí."

Předseda telefonuje zootechnikovi: "Chcípl nám vůl, máme koupit nového nebo počkat na tebe?"

"V otázce prodeje se ženou souhlasím, můžete si pro tu svini přijet kdykoliv."

Výzva k občanům: "Vybírá se poplatek za plemenného býka a za kominíka."

"Žádám vás o povolení přestavby stodoly na bytovku a to tak, že předek nechám stát a hýbat budu jenom zadkem."

"Žádám o poukaz na térový papír. Důvod: prší mi na kozy."
(černá střešní krytina)

"Občan, který ukradl v drůbežárně vejce, bude za ně popotahován až před MNV."

"Upozorňujeme družstevníky, že již třetí den je na návsi fůra hnoje. Nebude-li odstraněna, vloží se do toho národní výbor."

"Exekuce nemohla být provedena. Poplatnice má jen dvě kozy a na ty si nedá sáhnout."

"Prosím, abych byla ve své věci uspokojena, jinak se obrátím na veřejnost."

"Závěrem schůze bych chtěl vyzvednout soudružku Malou za mléko a soudruha Vorla za vejce."

"Soudruzi, co je s mojí žadostí. Je 18.týho a já jsem to ještě nedostala."

"Ten úředník co zamítl moji žádost, by měl jít spát ke mně, aby poznal, jak mám vlhkou díru."

"Nedostanu-li povolení na tu mříž, jsem nucen přeříznout starou."

"Kdo má ještě zájem o nové brambory, ať se dostaví na pole, kde mu bude nakopáno přímo do pytle."

Moudřejší

12. listopadu 2009 v 0:23 Ptákoviny

Vesmír

11. listopadu 2009 v 2:17 Obrázky