Život je jako žebřík do kurníku: Krátkej a posranej

Ze života jiných

 
 

Reklama